šetrně k přírodě - poctivě k člověku

Reklamační řád

Reklamačním řádem je stanoven postup, resp. řešení reklamace – vzniklé závady, nedostatku u výrobku pro kupujícího. Ze zákona uplatňuje kupující nárok na řešení reklamace u prodávajícího. Kupující může využít k nahlášení reklamace emailem: nebo se obrátit na telefonickou linku: {telefon}.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy


v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy


jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.


Reklamace se nevztahují na případy:

Reklamované zboží lze zasílat na adresu: ENVIRA, o. p. s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař     

Další podrobnosti jsou upraveny na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem OBCHODNÍ PODMÍNKY